درباره ما

شرکت های گروه صنعتی کویر

شرکت ها و دفاتر گروه در سایر کشورها:

 

 

enlightenedکشور جمهوری چک؛ شرکت KV Steel

فعالیت این شرکت در حوزه های زیر می باشد:

 • طراحي و ساخت انواع تابلوهاي فشارضعيف، فشار متوسط، توزیع و کنترل تحت ليسانس زيمنس آلمان

 • خدمات بازرگانی و تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز گروه صنعتی کویر از طریق کشور چک

 • تسهیل در امور بانکی و LC مربوط به گروه صنعتی کویر در خارج از کشور

سایت :  www.kvsteel.co.uk

 

enlightenedکشور امارات، شرکت Full Power 

فعالیت این شرکت در حوزه بازرگانی تجهیزات الکتریکی و مصالح ساختمانی می باشد.

اهداف اصلی:

 • تسهيل امور بانکي

 • گشايش اعتبارات اسنادی بين المللی

 • ايجاد تسهيل در کليه مبادلات تجاری شرکت های گروه صنعتی کوير

سایت : www.fullpower.com

 

enlightenedکشور ترکیه؛ شرکت Sophia Power

این شرکت در حوزه های زیر مشغول به فعالیت می باشد:

 • خدمات بازرگانی و تأمین کلیه تجهیزات الکتریکال، مکانیکال، ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز گروه صنعتی کویر از طریق کشور ترکیه 

 • تسهیل در امور بانکی و LC  مربوط به گروه صنعتی کویر در خارج از کشور

 

enlightenedکشور ویتنام؛ شرکت the solar energy

این شرکت با مشارکت شرکت های زیمنس آلمان، الکتروکویر ایران و SUNLIGHT سنگاپور در حوزه های زیر فعالیت دارد:

 • طراحي و ساخت انواع تابلوهاي فشارضعيف، فشار متوسط، توزیع و کنترل تحت ليسانس زيمنس آلمان 

 • خدمات بازرگانی و تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز گروه صنعتی کویر از طریق کشور ویتنام 

 • تسهیل در امور بانکی و LC مربوط به گروه صنعتی کویر در خارج از کشور

سایت :  www.thesolarenergycompany.com

 

enlightenedکشور قطر، شرکت Reign

فعالیت این شرکت در حوزه های زیر است:

 • خدمات بازرگانی و تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز گروه صنعتی کویر 

 • مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، نصب، تست و راه اندازی انواع تابلوهای برقی LV و MV 

 • سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان (IBMS) برای ساختمان های هوشمند سبز و شهرها

سایت :  www.reign-qatar.com