واحد ها

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه با هدف شناخت و کشف مشکلات فنی و تلاش برای حل و رفع معضلات فنی و صنعتی و نیز کشف تکنولوژی های جدید صنعتی و در نهایت کاهش ضایعات ضرر آفرین برای محصولات تولیدی شرکت فعالیت می نماید.

از جمله مهمترین وظایف واحد تحقیق و توسعه انجام امور پژوهشی مورد نیاز کارخانه و همکاری برای مرتفع سازی نقص های موجود با همکاری متخصصان می باشد که با هدف انجام پروژه های کاربردی و توسعه ای با محورهای اقتصادی و خلاقانه و علمی، به کار خود ادامه می دهد.

 

 

 

از وظایف مؤثر این واحد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • جذب، تطبیق، اصلاح، نوآوری و توسعۀ فن آوری

  • افزایش بهره وری از طریق سنجش و ارتقاء عوامل تولید

  • بهینه سازی فرآیندهای موجود تولید با تاکید بر ارتقاء سطح اتوماسیون

  • توسعۀ محصولات موجود مبتنی بر معیارهای کیفی

  • طراحی محصولات جدید

  • بهینه سازی مصرف انرژی

  • تشکیل بانک اطلاعاتی از تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه صنعت لامپ و روشنایی