درباره ما

شرکت های گروه صنعتی کویر

enlightenedشرکت سانا ایساتیس کویر

سانا ایساتیس یکی از شرکت های فعال در بخش انرژی و شاخه برق قدرت می باشد. تمرکز این شرکت در حوزه ترانسفورماتور شبکه های توزیع و فوق توزیع و پست های برق کامپکت است.

آدرس : یزد، بلوار کاج

تلفن : 37273466-035

سایت : www.sana-isatis.com