درباره ما

شرکت های گروه صنعتی کویر

enlightenedشرکت Full Power - فول پاور؛ کشور امارات

فعالیت این شرکت در حوزه بازرگانی تجهیزات الکتریکی و مصالح ساختمانی می باشد.

اهداف اصلی:

  • تسهيل امور بانکي

  • گشايش اعتبارات اسنادی بين المللی

  • ايجاد تسهيل در کليه مبادلات تجاری شرکتهای گروه صنعتی کوير

 

آدرس : امارات، دبي

تلفن :  00 97 1507441698

سایت : www.fullpower.com