شرایط نمایندگی

شرایط عمومی:

 • توانایی فردی جهت ارائه خدمات و فروش محصولات

 • دارا بودن حسن شهرت در کسب و کار

 • دارابودن فروشگاه با متراژ کافی و موقعیت مکانی مناسب

 • داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا شرکت ثبت شده

 • دارابودن پروانه کسب و یا مجوز شرکت

 

مدارک لازم:

 • درخواست کتبی متقاضی نمایندگی

 • تکمیل فرم مشخصات

 • اصل و کپی پروانه کسب یا شرکت نامه

 • اصل و کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی

 • کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه یک قطعه عکس

 • ارائه ضمانت نامه بانکی و یا سفته به مبلغ مورد توافق طرفین

 • ارائه چک بانکی به مبلغ مورد توافق طرفین