درباره ما

شرکت های گروه صنعتی کویر

enlightenedشرکت Sophia Power - سوفیا پاور؛ کشور ترکیه

این شرکت در کشور ترکیه  و در حوزه های زیر مشغول به فعالیت می باشد:

  • خدمات بازرگانی و تأمین کلیه تجهیزات الکتریکال، مکانیکال، ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز گروه صنعتی کویر از طریق کشور ترکیه 

  • تسهیل در امور بانکی و LC  مربوط به گروه صنعتی کویر در خارج از کشور